Kropssprog og 17 lette metoder til at læse andre mennesker…

Kropssprog og 17 lette metoder til at læse andre mennesker...

Kropssprog og kalibrering er utrolig spændende koncepter. Jeg blev først introduceret for dem, da jeg startede på min coachuddannelse.

Nu bruger jeg dem dagligt i mit arbejde som erhvervscoach. Faktisk vil jeg sige, at for at blive en succesfuld leder kan det være en rigtig god ide at mestre kropssprog…

Når man taler om kropssprog

Når man snakker om kropssprog, støder man ofte på begrebet ‘kalibrering’.

I NLP, som er den coachingmetode jeg er uddannet indenfor, handler kalibrering om at ‘tune ind’ og nøje iagttage andres kropssprog og måden de taler på.

Denne metode hjælper dig med at opfange nuancer i samtaler, især når du stiller spørgsmål.

Det spændende er, at du kan træne denne teknik hver gang, du taler med nogen. Og det bedste er, de vil sikkert ikke engang lægge mærke til det!

Med tiden og øvelse vil du blive i stand til at aflæse meget om folk fra deres bevægelser og stemme.

Lyder det nørdet? Ja, det må jeg indrømme – men på en virkelig cool måde!

Men hvordan virker det så…. og hvad har det med kropssprog at gøre..?

I en samtale er der mange små detaljer, der er værd at holde øje med.

Det kan være den måde, nogen trækker vejret på, deres kropsbevægelser, øjenbevægelser, eller endda små ændringer i deres hudfarve.

Alle disse er vigtige tegn på, hvad personen måske føler og tænker.

Når du bliver dygtigere til at læse disse tegn, kan du forbedre din kommunikation betydeligt.

Studier viser, at kropssprog faktisk står for omkring 55% af vores samlede kommunikation.

Måden vi siger ting på tæller for 38%, mens de ord vi vælger kun udgør 7%.

Selvom der kan være nogen uenighed om de nøjagtige tal, viser det tydeligt, hvor stor en rolle non-verbal kommunikation spiller.

Når du forstår og anvender disse observationer, får du et rigere billede af, hvad folk virkelig mener, både ud fra deres kropssprog og deres ordvalg.

Nogle gange kan du måske endda fornemme ting på et underbevidst niveau.

Lad os tage nogle eksempler på, hvordan du kan bruge sådanne observationer:

 • “Selvom du siger det, virker det ikke som om, du mener det. Hvad mener du egentlig?”
 • “Du siger, du har det godt, men dit ansigt viser noget andet. Kan du forklare?”
 • “Man kan tydeligt se, at du står ved det, du siger.

Når vi kommer til måden tingene bliver sagt på, er der flere ting der spiller ind…

Talehastighed, ordrytme og stemmestyrke – alt fra om man taler højt eller lavt, til om stemmen varierer eller er ensformig, påvirker vores opfattelse af personen.

Dette former vores tanker og følelser og skaber et indre billede, vi kan relatere til.

Det er spændende, hvor meget bedre man bliver til at “kalibrere” eller afkode disse signaler med træning.

Du begynder at bemærke de fine detaljer i kropssprog, stemmetone og ordvalg – ting du måske ikke bemærkede før.

Selvom du ikke behøver at reagere på alle signaler, kan de tilføje dybde til din kommunikation.

Det er netop derfor, at kropssprog er så vigtigt

Men hvordan kalibrerer man så, det kropssprog…?

Man kan faktisk dele kalibrering op i 3 dele….

Del 1 – tilbagevende mønstre

Det vigtige er at observere tilbagevendende mønstre hos den anden person.

Det er ikke nok kun at basere en vurdering på en enkelt handling eller den måde, noget bliver sagt på – der er simpelthen for stor risiko for fejl.

Det er afgørende at stille spørgsmål fra forskellige perspektiver for at se, om bestemte adfærdsmønstre gentager sig. Dette kaldes også at observere i klynger

Jeg anvender ofte denne metode, når jeg arbejder med rekruttering af talenter – og det gør mig i stand til at lave et perfekt match til det ledige job.

For eksempel, hvis jeg spørger: “Kan du give eksempler på, hvor du har haft succes med den strategi, du nævnte?” Er jeg altid opmærksom på de signaler, kandidaten udsender, når de svarer.

Når du kender signalerne og kan genkende mønstre, har du et stærkt redskab til at tolke iden information du modtager fra den anden person.

Du kan bruge denne viden i dine spørgsmål, og det giver dig en unik indsigt, som skiller dig ud fra andre.

Det er dog vigtigt at huske, at reaktioner og stemmeføring varierer efter situationen og fra person til person.

Det betyder, at du skal være god til at kalibrere og tilpasse dig hver situation

Del 2 – lyt til din intuition

Dette er øjeblikket, hvor du stiller spørgsmål og virkelig lytter…..

Her tager du alle de nuancer og impulser, du modtager, og danner din egen fortolkning af dem.

Intuition og fornemmelser spiller en central rolle her, idet de guider dig gennem denne proces af forståelse

Del 3 – konklusionen

Kropssproget og tonen i stemmen fortæller dig meget om, hvad den anden person tænker og føler.

Dette hjælper dig med at danne en konklusion.

Dog at det vigtigt at huske, at det kun er fornemmelser og ikke nødvendigvis den absolutte sandhed.

Det er af samme grund, at det er så vigtigt, at bekræfte dine opfattelser ved at stille opklarende spørgsmål

Vores sanser har stor betydning

Undersøgelser har vist, at vores sanser spiller en afgørende rolle i, hvordan vi forstår og afkoder andre mennesker.

Jo skarpere og mere bevidst vi anvender alle vores sanser – syn, hørelse, berøring og endda intuition – jo dybere indsigt får vi i den andens følelser og intentioner.

Denne dybdegående forståelse giver os en bedre platform til at stille spørgsmål og uddybe vores egne oplevelser og fortolkninger

Er din kommunikation kongruent..når det kommer til dit kropssprog…?

På dette område arbejder vi med et koncept kaldet “kongruens”.

Kongruens betyder enkelt sagt, at det, man siger, skal matche med måden, man siger det på, inklusive kropssprog.

Når vi kommunikerer, opfanger begge parter ofte signaler fra hinanden, nogle gange ubevidst.

Har du nogensinde fornemmet, at en persons ord ikke rigtigt matcher deres kropssprog?

Udfordringen er, at vores tidligere oplevelser kan påvirke, hvordan vi opfatter disse signaler.

Inden for NLPén kalder man disse tidligere oplevelser for “filtre”.

De kan være med til at påvirke vores opfattelse baseret på tidligere erfaringer, vores nuværende humør, helbred og mange andre faktorer……

Kropssprog og selve forståelsen

Forståelse er et vigtigt nøglekomponent i effektiv ledelse…..

At være opmærksom på de små, ofte subtile signaler, folk udsender, er altafgørende. Hvis en leder overser disse signaler, kan man nemt fremstå som uinteresseret eller ufølsom….

Endnu vigtigere er det, at den person, der sender signalerne, ofte mærker denne mangel på opmærksomhed, selvom lederen måske ikke er bevidst om det.

Som leder er det derfor vigtigt konstant at skærpe din opmærksomhed og din empati.

Træningen i at kalibrere, hjælper dig til at afkode kropssprog

Som leder er det gavnligt at finpudse din evne til at kalibrere, hvilket vil forstærke din kommunikation.

Du spørger måske, “Men hvordan gør man det?”

Her er nogle forslag til, hvordan du kan forbedre dig:

 1. Vær opmærksom på feedbacken, du får fra dem, du samarbejder med.
 2. Læg mærke til små ændringer i den andens adfærd eller stemme.
 3. Når du ser en ændring, skal du stille opklarende spørgsmål fra forskellige perspektiver, inden du danner dig en mening.

Husk at være forsigtig, når du stiller spørgsmål baseret på dine iagttagelser…..

Det er centralt at du undgår at lyde anklagende. Du kan For eksempel sige: “Peter, jeg lagde mærke til en reaktion fra dig, da du talte om… Kan du fortælle mere om det…..?

Det er et fingerpeg….

Når du arbejder med kalibrering og kropssprog, giver det dig kun en indikation og ikke altid den fulde sandhed.

Jo mere du øver dig, desto bedre bliver du til at fange selv små detaljer.

Prøv engang at tænk over, hvilken forskel det kan gøre for din kommunikation, når du bliver rigtig dygtig til denne disciplin…

For at give et eksempel:

Når jeg rekrutterer talenter og stiller en kandidat et spørgsmål, lægger jeg mærke den fysiske reaktion eller ændringer i deres toneleje. Disse observationer kan antyde, at der er noget, som er værd at dykke dybere ned i….

Det kræver træning, den er jeg med på.

Det er virkelig imponerende, hvor mange oplysninger man kan udvinde fra kropssprog og fra selve måden, ordene bliver sagt på.

Jo mere du træner og finpudser dine evner inden for denne del af kommunikationen, desto dybere indsigt får du i, hvad folk virkelig mener og føler……

Dette er ikke blot en metode, men en dyrebar færdighed, der kan åbne døre i mange aspekter af livet.

Derfor er det afgørende at forfine og perfektionere denne teknik. Så, som lovet, her kommer din træningsøvelse..

Kropssproget…. lær at tolke kropssprog med disse metoder

 • Hudens farve: Skifter huden farve, eller ser du andre ændringer….?
 • Hudens tekstur: Går huden fra at være mat til at skinne, eller omvendt….?
 • Åndedræt: Er det hurtigt eller langsomt? Trækker personen overfor dig vejret, dybt fra maven eller mere overfladisk fra lungerne….?
 • Øjenkontakt: Siger bare…dette alene, kan afsløre meget…..Undviger personen dit blik, eller holdes øjenkontakt?
 • Fokus: Ser du ændringer i pupillens størrelse…?
 • Øjenbevægelser: Hvor ser personen hen under samtalen..og hvad betyder det..?
 • Øjnenes åbenhed: Er personens øjne mere åbne eller mere lukkede, når du taler?

Kropssproget… fortsat

 • Hænder: Er de åbne eller knyttede? Virker de spændte med hvide knoer, eller er de afslappede? Se på, hvordan personen bruger sine hænder, når de taler.
 • Skuldre: Løfter personen skuldrene lidt, når de føler sig presset? Når de er rolige, falder skuldrene ofte naturligt ned.
 • Stående position: Observer hvordan personen fordeler vægten på fødderne. Står de solidt på begge fødder, eller læner de sig mere mod den ene side? Et lille tip: En fod, der peger mod døren, kan indikere et ønske om at forlade situationen.
 • Generel følelse: Føler du en rolig eller urolig energi fra personen? Dette kan være en god indikator for deres følelsesmæssige tilstand.
 • Kropssprog: Vær opmærksom på, om personens kropssprog er åbent eller lukket
 • Husk, at nogle mennesker føler sig virkelig afslappede med krydsede arme. Det betyder ikke nødvendigvis, at de er lukkede.

Stemmeføring

Når du kommunikerer med nogen, kan du få mange nyttige oplysninger fra den måde, personen taler på:

 • Kvaliteten af stemmen: Er den blød eller hård? En spinkel eller fyldig stemme kan afsløre, hvor sikker personen er i den givne situation.
 • Tempo: Taletempoet kan indikere, om personen føler sig presset. Taler de hurtigt, eller er deres tempo langsomt og overvejet?
 • Flydende vs. hakket: Bemærk, om talen flyder let, eller om den lyder mere hakkende.
 • Toneleje: Er det højt eller lavt? Tonelejet kan give dig en fornemmelse af personens følelser.
 • Variation: Er stemmen varieret, eller taler personen monoton? Dette kan hjælpe dig med at forstå personens engagement og følelser i samtalen.

Ved at være opmærksom på disse detaljer kan du blive langt bedre til at forstå og reagere på andre menneskers kommunikation….

Jo bedre du bliver….

Jo dygtigere du bliver til at anvende disse metoder, desto bedre kan du hjælpe dem, du arbejder med….

Men hvorfor er det sådan?

Ikke alle mennesker vil åbent dele deres største udfordringer, selv når de henvender sig til dig.

Din opgave er at finde “målet bag målet” for at sikre, at du adresserer de mest relevante emner.

Som ny leder kan du let antage, at du ved præcis, hvad den anden person har brug for.

Men den største forandring sker, når du bliver ekspert i at tolke de non-verbale signaler.

Dette skærper din evne til at træffe præcise beslutninger, en færdighed du muligvis ikke har haft før….

Forretningsmæssigt er dette guld værd, for tilfredse kunder vender tilbage og anbefaler dig til andre.

Men – og det er et stort men – det kræver fremragende kalibreringsevner. Uden dem kan din tilgang virke overfladisk.

God fornøjelse med din træning….

Kropssprog oNå…men udover at være erhvervscoach, arbejder jeg også med rekruttering af talenter, salgstrænning, lederudvikling og LinkedIn træning.

Læs mere her www.jemac.dk

Hvis du vil have den nyeste viden inden for kommunikation  kan du følge JEMAC  på LinkedIn her

Læs mere om emnet her:

Sådan tager du ansvar for din kommunikation

Brug salgspsykologi til, at lukke flere ordrer

Sådan kan du bruge dit kropsprog aktivt