Sådan tager du ansvar for din kommunikation

Erhvervscoaching

Jeg er uddannet erhvervscoach og NLP træner – og inden for denne verden arbejder man med et koncept der hedder model af verden.

Denne model kan have afgørende betydning for vores kommunikation og ikke mindst for forståelsen for, hvad andre mennesker tænker på.

Når jeg arbejder med salgstræning og lederudvikling er denne model ofte på ”bordet” – da den er med til at skabe en bedre forståelse.

En historie

På et tidspunkt hørte jeg en mand fortælle en historie, som jeg bed mærke i. Han kom gående på sin vej og så, at der var startet en stor byggeplads lige ved siden af, hvor han boede.

Der gik flere håndværkere sammen og byggede, og han besluttede sig for at finde ud af, hvad der foregik.

Han spurgte den 1. håndværker som han mødte – hvad laver du…? Håndværkeren sagde, jeg ligger sten oven på sten, jeg ved ikke hvorfor – men jeg får en meget god løn for det.

Manden blev ikke så meget klogere – og dagen efter gik han hen til byggepladsen igen og spurgte nu en anden håndværker, som gik på det samme byggeri – det samme spørgsmål, som han tidligere havde spurgt hans kollega om –

Hvad laver du..?

Hvad laver du? Håndværkeren fortalte, at han var ved at bygge en mur og at han var god til at bygge denne mur helt lige, så den kom til at se pæn ud.

Manden synes stadig ikke, at han havde fået svar på sit spørgsmål og gik på 3. dagen hen til en anden håndværker og spurgte ham om det samme spørgsmål som de 2 andre havde fået –

Hvad laver du….? Svaret var:

Jeg bygger en kirke – det er en helt speciel teknik jeg benytter mig af og kan man se det store billede, kan man se, at dette er vestmuren til en kirke bygget i romersk stil.

4. dagen

På 4. dagen gik manden endnu engang ned på byggepladsen og spurgte nu en 4. mand om det samme spørgsmål, som han havde spurgt de andre om…Hvad laver du?

Håndværkeren fortalte, at han byggede ”Guds værk” – og var tydeligvis meget stolt over dette, fordi han følte sig specielt udvalgt til netop denne opgave.

Han fortalte, at inden de gik i gang med opgaven, havde deres leder sat dem grundigt ind i opgaven på et fællesmøde, for at sikre sig, at alle vidste, hvad opgaven gik ud på.

Manden var lidt forundret over de meget forskellige beretninger – idet alle håndværkerne byggede på nøjagtig den samme mur

Hvad de lavede og hvad de var en del af, havde de dog en meget forskellig opfattelse af, og der var tydeligvis også forskel på deres motivation for at udføre opgaven.

Historien er fiktion…

Denne lille historie er fiktion – men mange ledere kan måske nikke genkendende til dele af historien, fra deres egen hverdag, når man er leder for mennesker.

Jeg kan i hvert fald sagtens genkende det fra min egen hverdag, da jeg var salgschef, for år tilbage.

Det som jeg ikke kunne forstå på det tidspunkt var, hvordan der kunne være så stor forskel i opfattelsen hos de sælgere, jeg havde ansat, hvis vi eks. havde afholdt et salgsmøde og aftalt en ny strategi. ‘

Jeg kan bare fortælle, at ofte var forskellen i opfattelsen mindst lige så stor, som i ovenstående historie.

Der er jo flere udfordringer gemt i dette lille eksempel.

Man opfatter tingene forskelligt

Medarbejderne opfatter, hvad det er de skal forskelligt og handler forskelligt.

Lederen kan blive frustreret over, at sælgerne ikke gør det de har fået besked på.

Kunderne bliver præsenteret for forskellige udgaver af kampagnen, afhængig af hvem de lige snakker med osv…

Nu ved jeg jo ikke om du kender dette, og hvis du gør, så spørger du måske dig selv om, hvordan dette kan opstå. (Kan med sikkerhed fortælle, at jeg har været der, som leder…)

Man taler om, at mennesker ikke opfatter ens. Og at det vi opfatter bliver en model af verden, vi kan ikke opfatte verden som den faktisk er…

Bliver det langhåret nu…

Det handler om, at når vi bliver ”bombarderet ”med sanseindtryk, bliver vi nødt til at lave en generalisering for at kunne rumme alle de udtryk som vi møder i vores hverdag.

Vi møder verden via vores 5 sanser, synet, hørelsen, følelsen, smag og lugtesansen og reelt er det kun en lille del af den samlede kommunikation, som når frem til det bevidste sind.

Det kan også være, at vores sind udelader ting eller forvrænger de ting som vi opfatter via vores 5 sanser, alt sammen, for at vi ikke bliver ”overloaded” med informationer, og det er jo sådan set smart nok.

Problemet ved, at vi danner vores egen model af verden ” vores egen sandhed” er, at den nødvendigvis ikke er den samme sandhed, som er sandt for andre mennesker, og deraf udspringer blandt andet misforståelser.

Filtrene:

For at vi ikke bliver ”overloaded” er vi alle udstyret med såkaldte filtre – det vil sige, at vi opfatter tingene forskelligt, afhængig af vores indre oplevelser.

Her kommer nogle af vores filtre:

Erindringer:

eks. har vi tidligere oplevet en tilsvarende situation, vil man måske handle udfra en erfaring.

Indre tilstand:

Vi vil også være påvirket af vores indre tilstand – eksempelvis reagerer

De fleste mennesker anderledes, hvis de er under pres. Så vores indre tilstand spiller klart også en rolle i den måde vi opfatter tingene på. Vores følelser spiller også ind, når vi bliver påvirket.

Fysiologi

Vores fysiologi spiller naturligvis også ind, på en måde vi opfatter verden omkring os. Hvis vi eks er ramt af sygdom, tager vi måske tingene tættere til os i forhold til, hvis vi er sunde og raske.

Overbevisninger og værdier spiller ind på den måde vi opfatter tingene på – overbevisninger handler mest om, hvad vi tror på – og værdierne handler om, hvad der er vigtigt for os.

Vores tanker spiller også ind på den måde vi opfatter en situation – eks. kan vi have positive og negative tanker om en person, og dette påvirker den måde vi opfatter kommunikationen på.

Indre repræsentation:

Nogle mennesker er visuelle – de ser tingene foran sig, som billeder og film, andre er auditive de lytter sig frem til en løsning, de skal lige høre det for ”det indre øre, før de kan bestemme sig for om det er rigtigt eller forkert.

Så er der der dem som er kinæstetisk disponeret – de mærker ofte efter inden i maven.

De kan mærke om det er rigtigt eller forkert og endelig er der dem, som har en præference der hedder Auditiv digital – det er dem som sætter ting i system inde i hovedet.

Vi bliver påvirket

Alt dette påvirker den måde vi oplever verden omkring os på, og efterfølgende danner vi vores egen model af verden.

Hvis det virkelig forholder sig sådan, kan det måske give en forklaring på, hvorfor nogle mennesker opfatter kommunikation som en svær proces.

Hvis jeg bare havde haft den viden, da jeg selv var salgschef, var der måske nogle situationer som havde været nemmere for mig.

Model af verden

Når vi kommunikerer med andre mennesker, kan det være en stor fordel, at man sikrer sig, at partnerne har samme model af verden.

Er man eks. sælger, kan der være store fordele i, at kende til ovenstående – så man får spurgt godt ind til kundens behov inden man præsenterer sin løsning, som gerne skulle være løsningen på kundens udfordringer.

Sådan bliver du bedre

Eller hvis man er leder og ønsker at blive bedre til sin kommunikation, så kan man med fordel arbejde på at skabe det samme billede af verden, hos medarbejderne.

Det kan være med til at mindske frustration – og give klarhed blandt både medarbejdere og ledelse.

Eller hvis man er derhjemme – og man skal have planlagt en ferie.

”Sjovt nok” er det ofte lige her, mange par kommer op ad toppes, simpelthen fordi de har en forskellige opfattelse af verden som den er.

Det kan godt betale sig, at arbejde med dette, så man sikrer sig, at man er enig om – hvad der tales om. En vej at gå, for at finde ud af andres model af verden er, at bruge sin spørgeteknik.

Åbne spørgsmål

De åbne spørgsmål egner sig fortrinligt til denne proces.

Det kunne være spørgsmål som: Hvad, hvordan, hvornår, hvorhenne, hvem, hvorledes, hvilke, fortæl lidt mere osv.

(Læg mærke til, at når man arbejder med at finde ud af en andens model af verden, forsøger jeg på at undgå spørgsmålet ”hvorfor”… Årsagen til dette er, at det kan virke lidt dømmende)

Formålet med de åbne spørgsmål er, at få personen til at åbne op, komme til at tænke selv, tænke i muligheder og få lidt længere forklaring, end et kort ja eller nej.

De åbne spørgsmål er i øvrigt centrale i både salg, coaching og ledelse, ja i det hele taget, når man kommunikerer med andre mennesker, og det hjælper os til at forstå den anden persons model af verden.

Problemet er måske, at nogle gange tager vi det for givet, at andre mennesker forstår vores model af verden, men jeg kan afsløre for dig, at der er stor sandsynlighed for, at andre mennesker har en anden model af verden, så derfor kan det være en rigtig god ide, at øve sin spørgeteknik.

Det kan i øvrigt også betyde, at andre mennesker føler, at man viser ægte interesse for dem, og det kan gøre en forskel for de fleste….

Mvh Jesper Dalhus, erhvervscoach og NLP træner

www.jemac.dk 

Læs mere om emnet her:

Det er OK at forskelsbehandle…

Bliv en bedre leder

Adfærden spiller en afgørende rolle i salget…