Kursus i teamudvikling

Lær hvordan I skaber et talentfuldt team fyldt med tillid og arbejdsglæde

Teamudvikling, som et effektivt værktøj til udvikling af samarbejdet i jeres team

Teamudvikling er et kursus for alle, der arbejder i teams.

Deltagerne får et stærkt kursus i teamudvikling, der indeholder nyeste viden om teamwork og praktiske metoder til at opbygge tillid i teamet, så I sammen kan nå jeres mål og skabe bedre resultater.

Metoderne kan samtidigt løfte arbejdsglæden og sikrer trivslen fremadrettet i jeres team.

Et stærkt teamwork kan mærkes i dagligdagen og ses på bundlinjen

Teamudvikling

Når vi træner jeg i teamudvikling, tager vi altid udgangspunkt i en adfærdsanalyse af det enkelte teammedlem.

Det giver en god indsigt i teammedlemmernes styrker og begrænsninger. Udover dette, får ledelsen nogle unikke redsskaber, som kan bruges til motivation og ledelse af den enkelte.

Teamudvikling og brug af Adfærdsanalyser

Tillid til hinanden

Når teammedlemmerne er åbne og ærlige over for hinanden, er de i stand til at opbygge tillid, baseret på sårbarhed.

Konflikter

Hvordan kan man som teammedlem engagere sig i konflikter, så der kan komme spændende løsninger ud af uenighed, vel og mærke uden filter.

Commitment

Når teammedlemmerne kan udveksle synspunkter og debattere holdninger, er de også i stand til at committe til teamets beslutninger.

Ansvar

Når alle teammedlemmer committer sig, til en klar handlingsplan, er de også mere villige til at holde hinanden ansvarlige.

Teamudvikling og resultater.

Teamudvikling handler om en ting, nemlig om at kunne skabe bedre resultater som team.

Det skabes ved at opbygge større tillid, have sunde konflikter, commitment og ansvar.

Træningen går meget dybere end traditionelle kurser. Vi har fokus på at finpudse deltagernes kommunikation og forståelse for hinanden. Deltagerne vil også lære, hvordan sammenspillet mellem teammedlemmerne giver mulighed for at skabe helt unikke resultater i fælleskab.

Hvad lærer I på kurset i teamudvikling?

På dette kursus i teamudvikling vil deltagerne lære, hvordan de kan skabe så meget tillid imellem deltagerne i teamet, at sammenholdet bliver ekstra stærkt. Så stærkt, at man som teammedlem ”tør” at vise sårbarhed og række ud efter hjælp.

Dine teammedlemmer er alle forskellige som mennesker. Det spiller derfor en vigtig rolle, at du bliver i stand til at tilpasse din kommunikation til det enkelte teammedlems adfærdsstil. Både som chef og som “menigt teammedlem”.

På denne måde møder du andre ”i øjenhøjde” – og kan dermed øge forståelsen af din kommunikation.

For når du ved, hvad dine teammedlemmer lægger vægt på, vil du også have bedre forudsætninger for at tilpasse din kommunikation.

I sidste ende giver det glæde, forståelse og et stærkere bånd, når teamet kommunikerer bedre med hinanden.

Vil du ringes op?

Teamudvikling, at kende sig selv bedre, som en stærk del af et team

I løbet af kurset vil deltageren også lære sig selv bedre at kende.

For det er afgørende, at du kender din egen adfærd og personlighed, hvis du skal kunne være på bølgelængde med dine teammedlemmer.

Du vil blive udfordret på din komfortzone – og du kommer til at tænke i andre baner, end du er vant til. Det er ofte både udfordrende, lærerigt og giver et stort udbytte for deltagerne.

Kurset giver jer som team en ny indgangsvinkel, til at forstærke teamets indsats.

Du vil som deltager styrke dine kommunikative evner og bringe dig selv og dit team op på et højere niveau. Og du vil opleve, at I sammen opnår større resultater, når du også har en forståelse for, hvordan I opbygger endnu mere tillid i jeres team

Teamudvikling og samarbejde, er lig med resultater…

For nærmere info, hvis du er interesseret i at finde ud af, hvilken forskel jeres team kan skabe og hvordan I når jeres mål, som team.

Kurset vil give deltageren en bedre forståelse for, hvordan tillid og kommunikation styrker fællesskabet og giver bedre resultater.

Headhunting

Kursets varighed

Du har mulighed for at vælge det forløb, der passer til jeres teams behov.

Et kickoff, hvor I har brug for ekstra energi.

En udviklende medarbejderdag, hvor I lærer hinanden godt at kende.

Et længerevarende udviklingsforløb for jeres team, hvor alle talenter bliver trænet for at kunne skabe bedre resultater.

Hos Jemac har vi fokus på vækst og resultater.

Vi ser frem til at hjælpe dig og dit team med redskaber, som kan skabe arbejdsglæde, bedre trivsel, og masser af god energi!

For nærmere info, hvis du er interesseret i at finde ud af, hvilken forskel jeres team kan skabe og hvordan I når jeres mål, som team.

Kontakt os for nærmere info, hvis du er interesseret i kursus i teambuilding eller et komplet udviklingsforløb af jeres team. 

Jesper Dalhus er både certificeret NLP træner og certificeret i “The Five Behaviors of a Cohesive Team ®”,  som ligger til grund for denne træning”

JEMAC hvis talentet skal matche jobbet

Hvad betyder teamudvikling..?

Teamudvikling handler om at opbygge et effektivt team, via samarbejde med andre i teamet. Teamudvikling kan ikke udføres alene.

Hvilke 3 ting indgår i teamudvikling..?

Kommunikaiton Mennesker Relationer

Hvad er teamudviklingsøvelser ?

Når vi arbejder med teamudvikling, er der masser af praktiske øvelser lagt ind. Disse øvelser har til formål at ryste jer sammen som team.

 • Kickoff
  Gennemgang af DISC som metode til at forstå de øvrige teammedlemmer bedre.
  Der er mulighed for at få lavet en DISC adfærdsanalyse, som beskriver deltagernes styrker og svagheder, som teammedlem

 • Modul 1: Tillid. Teammedlemmerne lærer metoder til at skabe mere tillid til hinanden. Når I er åbne og ærlige overfor hinanden, bliver I, i stand til at opbygge mere tillid, til hinanden.

 • Modul 2: Konflikter. Hvordan kan man som teammedlem engagere sig i konflikter, som handler om holdninger. Når der er tillid,kan teammedlemmerne engagere sig i konstruktive diskussioner, uden filter. Vi arbejder hvordan uenighed kan føre konstruktive ideer med sig.

 • Modul 3: Commitment. Når teammedlemmerne kan udveksle synspunkter og debattere holdninger, er de også mere tilbøjelige til at committe sig til beslutningerne. På dette modul arbejder vi med metoder der hjælper den enkelte til at committe sig, til teamets beslutninger.

 • Modul 4: Ansvar. Når alle committer sig, til en klar handlingsplan, er de også mere villige til at holde hinanden ansvarlige, som teammedlem.

 • Modul 5: Målet. Fokus på at opnå et fælles resultat for teamet. Det ultimative mål, med at opbygge større tillid, sunde konflikter, commitment, og ansvar handler om en ting, at opnå resultater i jeres team.
 • At give dig en forståelse for forskellig adfærd. Du forstår, hvorfor det er nødvendigt, at kende egne og andres styrker og begrænsninger.

 • Du opnår forståelse for adfærdens betydning for at hindre en konflikt i at opstå og eskalere.

 • Du forstår, hvorfor andres adfærd kan irritere dig, og du forstår, hvordan din egen adfærd kan irritere andre.

 • Du indser hvornår, hvordan og hvorfor man skal justere sin egen adfærd, og du får trænet dine evner i kommunikation.

Alle hverdage efter aftale.

Datoen aftales pr. gang, kontakt os venligst, så vi kan finde en dato som kan passe dig. Max 20 deltagere pr. hold.

Workshoppen kan holdes i dit firma, eller på hotel efter aftale.
Kan afholdes over hele landet.

Kan det betale sig, at arbejde med teamudvikling?

Det kan altid betale sig, at arbejde med teamudvikling.  Det er nødvendigt at I som team får fastlagt, hvordan I lykkes, trods uenigheder.