Personlighedstest, DISC test og GIA test

DISC testen fortæller noget om adfærdstræk og GIA testen fortæller om personens IQ - også kaldet evner og færdigheder.

Vi benytter os af forskellige personlighedstest i forbindelse med opgaver inden for rekruttering af talenter, fastholdelse og udvikling. Det giver dig sikkerhed for kvaliteten. Det kunne være DISC test eller GIA test.

Personlighedstest DISC (PPA) giver dig indsigt

Testen giver et rigtigt god billede af de forventede adfærdstræk hos personen i en jobsituation.

Eks. hvis du skal ansætte en sælger, er det afgørende at din nye sælger, faktisk også har den adfærd, som sætter ham/ hende i stand til at sælge. Analysen viser også hvilken adfærd, du kan forvente under pres.

Testen laves online, og giver et rigtig godt beslutningsgrundlag i forbindelse med rekruttering og udvikling af dine medarbejdere.

Når vi arbejder med rekruttering, får samtlige talenter lavet en adfærdsanalyse (uden meromkostninger for virksomheden, naturligvis) Læs mere om rekruttering her 

Jobkravanalysen:

Bruges i forbindelse med rekruttering. Vi har mulighed for at opstille en ideel profil, som tager udgangspunkt i dine behov til den nye medarbejder.

På denne måde sikrer vi, at kandidaten matcher dine ønsker, og at kandidaten kan passe ind i din organisation. Den giver også en åbenlys mulighed, for at sammenligne dine kandidater med dine ønsker.

GIA iQ personlighedstest:

GIA test, tester personens evner og færdigheder. Testen måler personens mentale hestekræfter.

Den er god at bruge til at fastslå en persons potentiale i forhold til et nyt job eller i forhold til en udviklingsproces af en person.

Analysen belyser også, hvor hurtigt testpersonen reagerer på nye udfordringer. GIA analysen anvendes hvis du vil have belyst dine kandidaters IQ.

360 graders analyse:

Et online test-værktøj som er let tilgængelige. 360 graders rapporten giver et komplet billede af en person.

Personen bliver set fra flere vinkler, kollegaer, medarbejdere og ledere, hvilket gør det muligt for dig at give vedkommende ærlig og objektiv feedback.

Et rigtigt godt værktøj til opbygning af selverkendelse udefra og ind. Benyttes ofte til ledere og sælgere.

TEIQue analyse

En online personlighedstest som tester personens følelsesmæssige intelligens.

Denne test giver et billede af, hvor godt dine medarbejdere forstår deres følelser, hvordan de reagerer under stress og hvordan de håndterer relationen til andre mennesker.

Analysen måler på disse 4 hovedefaktorer:

Testen kan med fordel anvendes i forbindelse med rekruttering, udvikling og mindfulness forløb.

Vi kan hjælpe dig med personlighedstest på mange forskellige måder. Vores foretrukne redskaber er DISC test og GIA test.

Vores konsulenter er certificeret i “Thomas” personlighedstest, som er en af verdens største udbydere af persontest og ledelses-værktøjer. Det giver dig sikkerhed for høj kvalitet og gennemprøvede metoder.

Det er muligt at købe et 10 turs klippekort – hvis du løbende har behov for at få testet dine medarbejdere, det gør det billigere og smartere.

Jeg arbejder personlighedstest, når jeg laver salgstræning, rekruttering og udvikling af  ledere

JEMAC hvis talentet skal matche jobbet

Hvilke personlighedstest findes der ?

Personlighedstest, adfærdstest, IQ test, adfærdsanalyser, test… kært barn har mange navne… Som udgangspunkt findes der en række forskellige test. Adfærdsanalyserne bruges til at se, om man passer ind til jobbet, med sine naturlige adfærdstræk. Dette kan have afgørende betydning for trivslen på sigt. IQ analyserne fortæller mere noget om den hastighed man er i stand til at løse en opgave.

Hvad er en Thomas Person analyse?

En Thomas person analyse er en adfærdsanalyse, (PPA) også kaldet DISC og den fortæller noget om en ansøgers eller medarbejders naturlige adfærdstræk. Det er muligt at få afdækket, motivation, frygt, stærke og svage sider.

Hvad er en DISC analyse ?

En DISC analyse er en adfærdsanalyse. Den kan bruges i forbindelse med rekruttering af talenter. Træning og coaching.

Vil du ringes op?

Anbefalinger