Ansættelse og tiltræk de rigtige talenter til jeres virksomhed

Ansættelse og tiltræk de rigtige talenter

Ansættelse…Flere og flere virksomheder har allerede indset, at det er blevet sværere at tiltrække de rigtige talenter, og det kræver en ekstra indsats fra virksomhedens side, hvis det skal lykkes.

Samtidig kan det være med til at skabe en konkurrencefordel for virksomheden, hvis det lykkes at tiltrække de mest kvalificerede kandidater. Dette kan være direkte afgørende for de resultater, som virksomheden i sidste ende er i stand til at skabe.

Selvom det er svært, kan det lade sig gøre…

Selvom det er svært pt, kan det lade sig gøre. Det kan det ved som virksomhed at benytte sig af forskellige strategier.

I dag handler det i større grad om, som virksomhed, at gøre sig så lækker, sså man kan tiltrække de kandider, som ikke er aktive jobsøgende.

Vi kan jo kalde dem ”de passive talenter…”. Iflg. LinkedIn er ca. 70 % passive jobsøgende af alle de profiler, der er på LinkedIn. Det er altså et ret stort tal.

Det, jeg mener med passive talenter, er de kandidater, der er i job, og som ikke nødvendigvis planlægger at skifte job. Ikke bevidst i hvert fald.

Men får de det helt rigtige tilbud, så er de måske alligevel intesseret. Der er rigtig mange af disse passive kandidater, og det kan være en særdeles god ide at kunne påvirke dem som virksomhed, især når man tænker på det jobmarked, vi har lige nu.

Undersøgelser viser, at grunden til at langt de fleste overvejer at skifte job er, at de bliver præsenteret for nye spændende karrieremuligheder fra en anden virksomhed.

Samtidig er deres mulighed for udvikling i det job, de sidder i, måske ikke så store. Muligheden for udvikling betyder mere for mange mennesker, end man måske skulle tro.

Ansættelse og skab en ”rekrutteringskultur” i jeres virksomhed

 De bedste ambassadører for jeres virksomhed er tilfredse medarbejdere.

Hvis jeres nuværende medarbejdere er tilfredse, har de også mere lyst til at dele budskabet om, at I søger nye medarbejdere i deres netværk, når virksomheden skal have besat et nyt job.

For at skubbe ekstra til jeres nuværende medarbejderes motivation, kan det være en god ide at få implementeret en belønningsordning.

En ordning, hvor medarbejderne modtager en belønning, hvis en af dem de anbefaler at søge job hos jer, bliver ansat.

På denne måde viser virksomheden, at den påskynder medarbejdernes indsats. De fleste mennesker har det sådan, at når de bliver påskønnet, får de lyst til at gøre det igen.

Man har faktisk fundet ud af, at ca. 35 % af alle ansatte ønsker at hjælpe deres venner med at få job i den virksomhed, de er ansat i, forudsat at de selv trives, naturligvis.

Så et godt sted at starte er at sørge for, at de medarbejdere, I har ansat i forvejen, stortrives. Det vil klart gøre det nemmere at få hjælp fra dem i rekrutteringsprocessen.

Ansættelse og hold kontakt med talenterne

Som virksomhed er det en rigtig god ide, at I løbende holder kontakt til de talenter, I møder på jeres vej. Faktisk også før en evt. jobmulighed opstår.

Fordelen for virksomheden er jo, at når man har sørget for at bygge en god relation op på forhånd, bliver det bare lettere at overbevise en passiv kandidat om at overveje et jobskifte på et senere tidspunkt.

På denne måde kan der også ligge en besparelse for virksomheden fremfor at skulle starte en ny rekrutteringsproces op.

Ansættelse og følg med på de sociale medier

De sociale medier er jo nok kommet for at blive, og dette giver jer som virksomhed en unik mulighed for at få et indblik i talenternes personlighed og kompetencer

Her kan I bl.a. få en ide om, i hvilket omfang personen er i stand til at værne om sit eget omdømme, og hvordan personen bygger relationer op til andre via de sociale medier.

Det kan være en god ide at følge, like og kommentere, når de passive kandidater slår noget op. På denne måde kan man sende et signal til kandidaten, så han/hun ved, at virksomheden fortsat er interesseret i en dialog.

Det giver også mening at oprette forbindelse på sociale medier og invitere kommende medarbejdere til at følge jeres virksomhed. På denne måde kan du også få en ide om, hvem der bidrager aktivt på de sociale medier. Du kan også se, hvem der deler virksomhedens indhold på de social medier – og tak dem så gerne offentligt.

På denne måde kan du sende et signal om, at de fortsat er på din radar, og dem som svarer, når du takker dem ad denne vej, vil måske også være mere modtagelige, den dag I kommer med et jobtilbud.

Skriv en blog

Hvis I som virksomhed skriver en blog, er der mulighed for at gøre virksomheden til en spændende informationskilde. En kilde hvor kommende medarbejdere kan holde sig orienteret om, hvad der sker i virksomheden, og samtidig har kommende medarbejdere mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Ansættelse og hvad skal der så til

Lyt efter, hvad der kan motivere en kommende medarbejder. Jeg siger bare, at penge ikke er den eneste motivation. Det oplever jeg næsten dagligt, når jeg arbejder med rekruttering af talenter.

Det er andre ting: som muligheden for hjemmearbejdsplads, mindre transporttid, work-life balance, et meningsfuldt arbejde, at man har en god omgangstone, en god chef, at man bliver set og hørt! Som sagt vægter muligheden for at kunne udvikle sig meget og muligheden for at kunne avancere osv.

Det sociale betyder også noget

Det kan være en god ide at arrangere nogle uformelle arrangementer, som kan være gavnlige for begge parter.

Her kan de netværke med andre fra virksomheden, eller bare drikke en kop kaffe. Det giver alletiders mulighed for at bygge relationer til dem uden at lægge for meget pres på dem, og så kan man se, hvor det fører hen.

LinkedIn har den indbyggede fordel, at du kan se folks online-CV – og du kan hurtigt danne dig et overblik over, om de passer til et kommende job eller ej. Hvis en af kandaterne ser ud til at være et perfekt match, kan du tilbyde at spise en uformel frokost med dem. Til frokosten kan du komme med dit forslag. På denne måde bliver det svære for kandidaten at afslå jeres tilbud.

Ansættelse, den enes død, den andens…

Hvis du hører om en virksomhed, som bliver nødt til at afskedige medarbejdere pga. af ordrenedgang eller andre ting, er det tiden, hvor du skal være hurtig.

Det er lige her, du med fordel kan henvende dig via de sociale medier til dem, der snart kan stå over for arbejdsløshed og tilbyde dem et mere sikkert job.

En anden metode er, hvis I kan tilbyde noget, som konkurrenterne ikke kan tilbyde. Så kan det også være det, der gør det så attraktivt, at de gode talenter vil overveje at søge hos jer.

Der er fx flere virksomheder, som har eksperimenteret med 4 dages uger eller andre ting, som virkelig adskiller jer fra de øvrige konkurrenter.

Som sagt, det kan lade sig gøre! Og ja, det kræver noget specielt af jer som virksomhed.

Når jeg ikke lige skriver blogindlæg, så arbejder jeg med rekruttering af talenter. Jeg hjælper virksomheder over hele landet med at skabe et perfekt match til det ledige job.

Med venlig hilsen

Jesper Dalhus, erhvervscoach & talentspejder.

Ansættelsee og erhvervscoach Jesper Dalhus

www.jemac.dk

Følg mig på LinkedIn 

Du kan læse mere om emnet her

Rekruttering og gode spørgsmål

Rekruttering af sælgere…..den svære kunst