Onboarding af nye talenter.. 24 gode råd

Onboarding

Onboarding af nye talenter..

En ting er at finde de dygtige medarbejdere, en anden er, hvordan bliver de nye medarbejdere modtaget i virksomheden.

I mit arbejde som rekrutteringskonsulent oplever jeg mange forskellige onboardingsprocesser.

I de fleste virksomheder går denne proces heldigvis rigtigt godt og der er styr på tingene.

I andre virksomheder er der stadig en del at ønske ang. onboardingsprocessen.

Det har inspireret mig til at skrive dette blogindlæg. Jeg håber, at du kan bruge nogle af metoderne og du er velkommen til at plukke dem ud, som taler mest til dig.

1. Kulturen:

Her kan du fortælle om, hvordan det er at arbejde hos jer, hvorfor I gør som I gør, og ikke mindst, hvor i kommer fra (altså historien).

Det giver en god grundforståelse for det nye talent.

Det er også her, du med fordel kan fortælle om virksomhedens holdning til work/life balancen, hvilket er et område mange har fokus på i dag.

2. Onboarding og mål:

Hvad er det for nogle mål, I som organisation arbejder efter at nå…?

Hvis der er nogle delmål, så er det godt at få dem på bordet og ikke mindst oplyse medarbejderen, hvad det kommer til at betyde for personen.

Det kan også være en god ide, at fortælle hvordan I måler medarbejderne og ikke mindst, hvordan I fejrer succeserne.

Fortæl den nye medarbejder, hvilken betydning jobbet og opgaverne har for virksomhedens mission.

På denne måde føler man, at det arbejde man laver, er betydningsfuldt og at man er et godt match til jobbet.

3. Organisationen:

Fortæl (og tegn) jeres organisation og forklar den enkelte afdelings funktioner og opgaver, så man som ny, får en forståelse for sammenhæng og ”kommandovejene”.

4. Det sociale:

Her kan du komme omkring, hvad I gør rent socialt, for at nye medarbejdere skal komme så godt ind i jobbet som overhovedet muligt.

Hvad laver I af sociale aktiviteter, hvordan fungerer jeres personaleforening, herunder også lidt om forventningerne til deltagelse, som medarbejder.

5. Ressourcer i forbindelse med onboarding:

Hvem kan man som ny med fordel trække på og hvor kan man stille tvivlsspørgsmål.

Hvis arbejdet kræver en bestemt rækkefølge, er det vigtigt, at den nye medarbejder får en forståelse for dette.

6. Den første måned:

Hvis der er en mentor koblet på personen, (hvilket jeg klart vil anbefale), er det vigtigt at få den nye medarbejder koblet sammen med den udpegede mentor.

Husk at fortælle hvad mentorens rolle er, i forhold til den nye medarbejder (eks. et kontaktpunkt..).

Det er med til at skabe tryghed hos det nye talent, at man ved, hvor man kan henvende sig, hvis man bliver i tvivl.

Samtidig kan det være en spændende opgave for en af de ansatte, at få lov til at være mentor.

7. Ledelsens rolle:

Det er en god ide som nyansat, at få mulighed for at hilse på virksomhedens øverste ledelse.

(Hvis det er muligt), man kan jo risikere at møde pågældende i kantinen og det er rart for begge parter, at man ved, hvem den anden er.

8. Frokost:

Det kan være en god ide, at give medarbejderen en liste med personer fra samme afdeling, så man ved, hvem man skal spise frokost sammen med og hvornår.

Det er et af de tidspunkter man godt kan føle sig lidt alene, som ny i en virksomhed.

9. Interview:

En lidt anderledes måde at komme ind i den enkelte afdeling er, at lade den nyansatte læse om afdelingen først og efterfølgende interviewe afdelingen.

Nogle gange ser en nyansat bare tingene på en anden måde og det kan give værdifuld viden, begge veje.

I det hele taget er det en god investering, at man som ny kommer rundt i virksomheden, så man forstår hele ”fødekæden”.

10. Onboarding, lav en velkomst video:

Det kan være en god ide, at lave en velkomstvideo, fra det team som man bliver en del af, med en præsentation af det enkelte teammedlem og så sende videoen til den nye inden man starter.

11. Interne fif:

Hvis der er nogle fif, som bedste sted at parkere, tidspunkter på dagen hvor det er bedst at kontakte chefen, så er det med til at skabe en god oplevelse.

12.Onboarding, giv en velkomstgave:

En sjov ide er, at give en personlig velkomstkurv fra teamet.

Det kan være et gavekort til kaffe og kage, en hyggeligt frokost med en af kollegaerne, et par ørepropper – hvis der er tidspunkter på dagen, hvor det støjer meget, et ”overlevelseskit” til en bestemt afdeling….

Lad fantasien slå sig løs, og…..det er i øvrigt også ret sjovt for teamet, når de bliver inddraget i velkomsten på denne måde.

13. Fysisk træning:

Hvis I har et træningsrum, så tag den nye kollega med, især hvis teamet har en fast dag og fast tidspunkt at træne på.

Det styrker holdånden og sender et signal om, at virksomheden går op i de ansattes helbred.

14.Onboarding som teambuildingsøvelse:

Jo mere I som virksomhed kan gøre af selve velkomsten af den nyansatte til teamets opgaver, jo mere teamspirit får man skabt, og jo hurtigere får man den nyansatte til at føle sig som en vigtig del af teamet.

15. Styr på tingene:

Det er måske det mest selvfølgelige, at der er styr på sådan nogle ting som skrivebord, visitkort, computer, telefon, e-mail osv.

Det er ikke så sjovt at møde ind og så er der ikke styr på dette, så kan man hurtigt komme til at føle sig overflødig.

Jeg ved ikke om du kan forstille dig, hvordan det ville være, hvis du mødte ind 1. dag på jobbet og der ikke var styr på dette..?

16. Blomster på bordet, starter din onboarding godt op:

Det er jo klart, at der står en buket blomster på bordet den 1. dag – og det giver lige et par ekstra point hos den nyansatte, hvis kortet er håndskreven.

Det gøre bare, at man føler sig specielt velkommen.

En anden variant som jeg selv har oplevet engang, er at der bliver sendt en buket hjem til ægtefællen/ kæresten, samme dag den nye starter på jobbet, for at ønske tillykke.

17. Motivation er vigtig for en god onboarding:

Den nemmeste måde at finde ud af, hvad der motiverer den nyansatte, er at spørge dem. De kender jo trods alt sig selv bedst. Når man som leder kender til dette, er det også muligt at bruge det i dagligdagen.

18. Friske øjne:

Når man kommer til en ny organisation, så kigger man ofte på den med ”friske øjne” det kan være en god ide, at lade den nye komme til ordet – med ting der har undret og også gerne komme med forslag til evt. ændringer.

19. Spiseseddel:

Inden det nye talent starter i virksomheden, er det en god ide, at sende en introplan, så man ved hvad man kan forvente.

Det sender også et signal om, at der er styr på tingene og at virksomheden glæder sig til at den nye starter.

De fleste mennesker er måske lidt usikker, indtil man har fundet sit fodfæste i organisationen.

20. Dresscode:

Send nogle billeder med introplanen af nogle af de ansatte, så man som nyansat har mulighed for at danne sig et indtryk af dresscoden i virksomheden.

På denne måde ”falder” man ikke helt ved siden af, når man ”tropper op”.

21. Jobbeskrivelse m.m.:

Som chef til den nye, er det en god ide at gennemgå jobbeskrivelsen og tale om forventninger, som naturligvis går begge veje.

Det er også smart at få en dialog om, hvordan virksomheden måler de ansatte og hvad der skal til, for at man som ansat er en succes.

22. Onboarding, chefens rolle er vigtig:

Det er jo helt klart, at den nyansattes chef er tilstede og tilgængelig, den første dag, måske endda den første uge i tilfælde af spørgsmål, eller beslutninger der er vigtige for, at man som ny føler sig godt modtaget.

23. Følg op:

Læg et kort møde ind med den nye medarbejder i slutningen af dagen, der er mange indtryk. Derefter en uge og igen efter en måned.

Dette er mindst lige så meget for at høre, hvordan man som ny er faldet til i virksomheden og om der er behov for en evt. justering, så forløbet bliver så godt som muligt.

24. Og så er der værdierne:

Hvis du kunne tænke dig, at dine medarbejdere lever efter jeres værdier, så skal de være til at forstå.

Det giver mening, at du giver nogle konkrete eksempler på nogle af medarbejderne, som udlever jeres værdier.

Det sender et signal om, at værdierne faktisk er noget I går op i, og ikke mindst, at det er muligt at efterleve dem.

Det ikke bare en opgave der skal løses..

Husk det nu, selve onboardingprocessen er vigtig og den skal gerne sende et signal om at I som virksomhed er super glade for, at I har fået et nyt talent ansat, som kan hjælpe jer til at realisere jeres mål.

Det gør, at man som nyansat føler sig værdsat og når du lægger nogle kræfter i denne proces, skaber det ofte en længere ansættelsesperiode.

Det er også vigtigt at huske på, at en nyansat også har et netværk og hvis man bliver godt modtaget, taler man også positivt om jeres virksomhed i sit netværk.

Det kaldes employer-branding og på denne måde kan det være med til at gøre det nemmere for jeres virksomhed, at tiltrække stjernemedarbejdere i fremtiden..

Jeg hjælper virksomheder over hele landet med at finde talenter.

Du er naturligvis velkommen til at tage fat i mig, hvis du vil have en uforpligtende snak om, hvordan jeg kan hjælpe jer med at finde de rigtige talenter, som passer til jobbet i jeres virksomhed, læs mere her

Med venlig hilsen

Erhvervscoach & Talentspejder Jesper Dalhus

OnboardingJemac.dk

Du kan følge JEMAC på LinkedIn lige her

PS: Fik du i øvrigt læst min nye e-bog om employer-branding….?

Hvis du ikke har nået at læse den endnu, kan du hente den lige her

Læs mere om emnet her:

Sådan får du maximal gennemslagskraft til jobsamtalen.

Rekrutteringsbureau – hvad kan du bruge det til?

Jemac hvis talentet skal matche jobbet