Privatlivspolitik & persondatapolitik

Vi indsamler data omkring dit besøg for at kunne give dig en bedre brugeroplevelse.

Ang. rekruttering:

Vi opfordrer til, at du som kandidat ikke angiver flere personoplysninger end nødvendigt i din ansøgning, herunder følsomme oplysninger som f.eks. etnisk oprindelse, politisk eller religiøs overbevisning, helbredsoplysninger mv., ligesom eksamensbeviser, CV og andre dokumenter ikke må indeholde oplysninger om CPR-nummer eller oplysninger om strafbare forhold

Vi anmoder kun om gyldig straffeattest til de stillinger, hvor det er påkrævet som følge af sikkerheds- eller lovmæssige krav.

Øvrigt:

Jemac registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du selv tilmelder dig tjenester (abonnementer, nyhedsbreve m.m). Jemac videregiver eller sælger ingen persondata til tredjepart. Med henblik på forståelse, udvikling og forbedring af Jemac indsamler vi løbende statistik om brugernes færden på websiten. For at få den mest præcise statistik benytter vi cookies.

Cookies er en lille tekstbesked, der gemmes i din internetbrowser, når du besøger et websted. Denne cookie giver Jemac mulighed for at holde øje med hvor mange, der besøger vores hjemmesider. Cookien bliver udelukkende gemt lokalt på din computer, og data fra cookies kan ikke bruges til at indsamle personlige oplysninger. Den har udelukkende til formål at give Jemac en statistik over hvilke sider, der bliver besøgt på vores hjemmesider.

Vi opfordrer dig til at acceptere de cookies, vores hjemmeside anvender, da de hjælper os til at forbedre brugeroplevelsen for dig og mange andre.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Jemac, skal du rette henvendelse via vores kontaktformular.

PERSONDATAPOLITIK FOR JEMAC KOMMUNIKATION ApS 

Denne persondatapolitik beskriver hvordan, Jemac Kommunikation ApS (”vi/os”) som data-ansvarlig anvender og registrerer en række personoplysninger om dig, bl.a. når du besøger vores hjemmeside, tilmelder dig et af vores Salgs- eller LinkedIn- kurser, deltager i vores ledelsesudviklingsforløb, etablerer et kundeforhold hos os eller som led i vores hverv som rekrutteringskonsulent. 

Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger til bestemte virksom-hedsrelaterede formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler derfor kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål. 

Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med de til enhver tid gældende databeskyttelsesregler. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger kan du kontakte: 

Jesper Dalhus på jemac@jemac.dk. Jemac Kommunikation ApS Virkensbjerget 64, 5250 Odense SV CVR-nr. 35664106 

Behandling af personoplysninger I overensstemmelse med ovenstående kan vi behandle følgende personoplysninger: 

Almindelige personoplysninger: Personoplysninger du vælger at give til os, herunder kontakt-oplysninger; navn, firmaadresse, telefonnummer, e-mailadresse og stillingsbetegnelse. 

Særlige kategorier af personoplysninger: Som udgangspunkt behandler vi ikke personoplysninger af særlig karakter. 

Vi kan dog behandle særlige kategorier af personoplysninger, som du vælger at oplyse i din ansøgning til et af vores stillingsopslag. Vi opfordrer dog til, at du ikke angiver flere person-oplysninger end nødvendigt, når du søger en af vores aktuelle stillinger. 

Indsamling af personoplysninger 

Vi indhenter personoplysninger direkte hos dig. 2. 

Er du kontaktperson eller ansat hos en af vore leverandører eller samarbejdspartnere, indsamler vi navn, stillingsbetegnelse, telefonnummer, e-mailadresse og øvrige kontaktoplysninger ved kommunikation med dig eller din arbejdsgiver. 

Formål med behandling af dine personoplysninger 

Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet. 

Formålet med behandlingen af personoplysninger er 1) At drive vores forretning, herunder sikre, at det er de rigtige oplysninger vi har på kandidater, kunder og kontaktpersoner hos vo-res samarbejdspartnere. 2) At sikre, at vi kan behandle din henvendelse tilfredsstillende, her-under behandle din ansøgning til et konkret stillingsopslag for vores kunder. 

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger 

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger er for at opfylde en kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b og vores legitime interesser i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor. 

Vi kan også behandle personoplysninger, hvis det følger af en retlig forpligtelse eller på anden måde følger af lov. 

I særlige tilfælde kan vi bede om dit samtykke til at behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a og databeskyttelses-forordningens artikel 9, stk. 2 litra a. 

Videregivelse af dine personoplysninger 

Vi videregiver alene personoplysninger, hvor det er nødvendigt, herunder til øvrige samarbejdspartnere, leverandører og databehandlere, som er godkendt til at bistå i forbindelse med vores almindelige drift. 

Personoplysninger kan videregives til offentlige myndigheder, hvis udvekslingen er påkrævet ved lov. 

Ved rekrutteringsopgaver videregives personoplysningerne til den virksomhed, der søges kandidater til. 3. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt, herunder til praktiske og administrative hensyn, som følger af regnskabslovgivningen. Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger så længe vi har en aktiv relation til dig og i 5 år derefter. I særlige tilfælde kan vi, om nødvendigt, behandle dine personoplysninger i en kortere eller længere periode, herunder ved tilfælde af en verserende eller potentiel retsstridighed. 

For rekrutteringsopgaver slettes oplysninger om kandidater senest 6 måneder efter ved rekrutteringsforløbets afslutning. 

Dine rettigheder 

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder som registreret. Du har altid ret til at anmode om udøvelse af en af nedenstående rettigheder. 

Muligheden for at imødekomme din anmodning kan dog i visse tilfælde være begrænset, f.eks. fordi visse nærmere betingelser skal være opfyldt eller fordi en undtagelse heraf finder anvendelse. 

Dine rettigheder er følgende: 

 ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, 

 ret til at få dine personoplysninger berigtiget, 

 ret til sletning, når visse betingelser er opfyldt, 

ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, 

 ret til dataportabilitet, dvs. hvis visse betingelser er opfyldt, 

 ret til indsigelse samt 

ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering. 

Beror vores behandling af dine personoplysninger på et samtykke kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Tilbagekaldes et samtykke vil dette dog ikke berøre den behandling af personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagekaldelsen. 

Du kan søge mere information i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her 

Henvendelser og klage 

Har du spørgsmål angående denne persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en af ovenstående rettigheder, kan Jesper Dalhus kontaktes på jemac@jemac.dk. 

Vi bestræber os på, at løse din henvendelse så hurtigt som muligt. Hvis du er utilfreds med vores svar, har du ret til at klage til Datatilsynet (Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk). 

Ændringer til persondatapolitikken 

Denne persondatapolitik vil blive opdateret når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. 

Kontakt

Jemac Kommunikation ApS
Virkensbjerget 64
5250 Odense SV

+45 21283409
jemac@jemac.dk

CVR: 35664106
Salgs- og leveringsbetingelser
Privatlivspolitik

Find os

Nyhedsbrev

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og hold dig opdateret.

Tilmeld mig nu

×

Skriv

Ring

Menu