Kropssprog, sådan læser du andre mennesker…

Kropssprog og kalibrering er nogle af de mest interessante koncepter, jeg lærte, da jeg tog min første coach uddannelse… og jeg bruger begge dele hver eneste dag som erhvervscoach…

Kropssprog

Jeg vil faktisk gå så langt og hævde, at hvis du vil have succes som leder, eller som coach, bliver du nødt til at lære at være dygtig til “kalibrering”

Når man taler om…kropssprog

Når man taler om kropssprog er der et koncept, som hedder kalibrering. Kalibrering  betyder inden for NLP (Den coach retning, som jeg er uddannet inden for), at man “tuner ind” og iagttager et andet menneskes kropssprog og stemmeføring.

 • På denne måde træner du dig selv i at lægge mærke til de forandringer der sker i selve samtalen, når man arbejder med sin spørgeteknik.
 • Det mest spændende er måske, at du faktisk kan træne værktøjet, hver eneste gang du er sammen med andre mennesker, og du kan træne…. uden at andre ved at du træner..
 • Efterhånden som du bliver trænet, er det muligt for dig, at få mange informationer om det andet menneske via kroppens bevægelsesmønster og den måde det andet menneske bruger sin stemme på….
 • Lyder det nørdet….. Jamen det et det jo sådan set også…..og altså nørdet, på en super fed måde…

Men hvordan virker det så…. og hvad har det med kropssprog at gøre..?

Der er mange nuancer, som du med fordel kan være opmærksom på i en samtale.

Eks. måden den anden person trækker vejret på, måden man gestikulerer med vores kropssprog, øjenbevægelserne, skift i hudfarven og mange flere signaler er alle vigtige signaler, som kan hjælpe dig, til at blive skarp i din kommunikation.

Undersøgelser viser, at kropssproget fylder cirka 55% af den samlede kommunikation mellem 2 mennesker.

Samtidig med har man fundet ud af, at måden tingene bliver sagt på, fylder de cirka 38% de sidste 7% er selve de ord, der bliver sagt.

Der kan være forskellige opfattelser af, om disse tal helt nøjagtigt holder….

Når det er sagt, kan man som coach eller som leder når man har lært at bruge konceptet, få rigtig mange informationer om det andet menneske, både fra kropssproget og fra måden tingene bliver sagt på.

Nu ved jeg ikke om du kender dette … men nogle gange kan man eks. opfatte (på det ubevidste niveau) – og dette kan vi bruge i vores udviklingsarbejde:

 • Du ligner ikke en der mener det du siger nu…
 • Du siger godt nok at du har det godt…. ..du ligner ikke en der har det sådan..
 • Det er tydeligt at se på dig, at du mener det seriøst…

Når vi kommer til måden tingene bliver sagt på, er der flere ting der spiller ind…

Her spiller tale-hastigheden ind, selve den rytme ordene bliver sagt med, styrken – taler man højt eller lavt, har man variation i sin stemme – eller er det mere monotont…..

Det hele spiller alt sammen ind i vores opfattelse af det andet menneskes tanker og følelser, og er med til at give et indre billede som skaber mening for os.

Det er interessant at opleve, at efterhånden som man bliver trænet i evnen at kalibrere, vil man ofte være meget i stand til at iagttage de små nuancer og signaler.

Signaler som det andet menneske sender via deres kropssprog og tonalitet og de ord de bruger, også signaler, som man ikke var opmærksom på før.

Men hvordan kalibrerer man så, det kropssprog…?

Man kan dele kalibrering op i 3 dele.

Det 1….

man kigger og lytter efter, er de såkaldte tilbagevendende adfærdsmønstre hos det andet menneske.

Man kan ikke konkludere på et enkelt adfærdstræk – eller på en ting, hvor man lægger mærke til måden det bliver sagt på.

Det er vigtigt, via din spørgeteknik, at du spørger ind, fra forskellige vinkler, så du kan se om de adfærdstræk du har observeret, gentager sig.

Dette bruger jeg eksempelvis ofte, når jeg arbejder med rekruttering – og hvis jeg eksempelvis spørger:

Kan du ikke give et par eksempler, hvor du har haft held med den strategi, som du lige fortalte om…. og så er jeg super opmærksom på de signaler der kommer, imens kandidaten svarer.

Når først du har lært hvad det er for nogle signaler du med fordel kan være opmærksom på, og er i stand til, at spotte tilbagevendende tendenser, har du et ret stærkt værktøj i “hænderne”.

Et værktøj som du med fordel kan bruge, når du arbejder med din spørgeteknik, og dette vil hjælpe dig til at “stikke ud” i forhold til andre, pga. din indsig.

Lige imens jeg husker det, så er det vigtigt at huske på, det er situationsbestemt og forskelligt fra menneske til menneske, hvilke reaktionsmønstre og stemmeføring, der bliver brugt og dette stiller naturligvis også krav til dine evner, når det kommer til kalibrering.

Andet step:

Lyt til din intuition.

Der er her du spørger ind, lytter og danner din egen betydning på de mange impulser og nuancer og det er her du bruger din intuition og fornemmelser.

Tredje step

Konklusionen.

Kropssproget og tonaliteten giver dig et billede af den anden persons tanker og følelser og det hjælper dig, så du kan danne din konklusion.

Husk på, at det er fornemmelser og ikke nødvendigvis den evige sandhed og derfor er det også vigtigt, at efterprøve dine oplevelser, ved at spørge ind til dem.

Vores sanser har en stor betydning.

Man har fundet ud af, at vores sanser har stor betydning for afkodningen af et andet menneske og jo mere du er i stand til at bruge dine sanser, jo bedre mulighed vil du få for at spørge ind til dine oplevelser.

Forudsætninger inden for NLP. 

Inden for NLP arbejder man med forskellige forudsætninger og en af disse forudsætninger er, at “ Betydningen af vores kommunikation kan man måle på den feedback, man får”. Det er jo ret interessant.

Jeg ved ikke, om du kender det, men nogle gange, selvom man har en god intention, er det bare lige som om, man ikke bliver opfattet på den måde man havde håbet og man får en anden respons på sin kommunikation, end man havde håbet.

En af grundene kan være de signaler som vi sender… til et andet menneske….

Det kan godt være, at vi siger nogle ting og samtidig vil den anden person på det ubevidste plan afkode de signaler vi selv udsender ubevidst med vores krop og den måde vi bruger stemmen på.

Dette koncept virker naturligvis begge veje, forskellen er, jo mere du træner på det, jo mere bevidst er det faktisk også muligt at blive i din kommunikation.

Er din kommunikation kongruent..når det kommer til dit kropssprog…?

Man arbejder også med et andet begreb inden for denne verden….der hedder “kongruent…..”

Kongruent handler i sin enkelthed om, der er overensstemmelse mellem det, der bliver sagt og måden det bliver sagt på (inkl. kropssproget naturligvis.)

Når vi har en samtale med et andet menneske, opfatter begge parter signaler fra hinanden på et ubevidst niveau.

Du kender det måske fra dig selv, nogle gange kan man godt stå overfor et andet menneske, som siger noget, og du har en stærk fornemmelse, at det der bliver sagt, ikke helt hænger sammen med virkeligheden.

Pludselig undrer man sig over sammenhængen….  simpelthen fordi der ikke er sammenhæng (kongruent) mellem det der bliver sagt og måden det bliver fremført på..

Det er typisk også her hvor misforståelser opstår, når kropssprog og sprogføring ikke passer overens med det der bliver sagt og vi opfatter noget andet end det der faktisk bliver sagt.

Udfordringen er, at vi har alle nogle tidligere oplevelser med i bagagen – og det er på denne baggrund, at vi tolker de signaler.

Inden for NLP verden kalder man disse oplevelser for “filtre” – de indtryk vi oplever, påvirker vores sanser – og på denne måde tillægger vi oplevelserne en værdi.

Et filter i denne sammenhæng – kan være: Tidligere oplevelser, sindstilstand, helbred m.fl…

Kropssprog og selve forståelsen

Forståelsen er super vigtigt, når man arbejder med coaching og ledelse.

Hvis man ikke er opmærksom og vågen over for de små signaler, andre mennesker sender, kan man godt komme til at fremstå som uinteresseret og ufølsom.

Det værste er, at dette naturligvis bliver opfattet, af den anden person.

Træningen i at kalibrere, hjælper dig til at afkode kropssprog

Uanset om du er leder eller coach, kan det være en rigtig god idé, at træne dine evner i kalibrering, hvis du kunne tænke dig, at styrke din kommunikation.

Men hvordan gør man så lige det, spørger du måske…?

Nedenfor har jeg lavet nogle punkter du kan træne på sammen med din spørgeteknik.

Husk på, når du arbejder med din spørgeteknik, så vær opmærksom på den feed-back du får fra det menneske du arbejder med.

Det handler i al sin enkelthed om at lægge mærke til de små nuancer og forandringer, der sker hos den anden person.

Når du oplever en forandring hos det andet menneske, så handler det om at spørge ind, fra forskellige vinkler, inden du drager din konklusion.

Og…. det er også vigtigt, når du så spørger på dine observationer, at du bliver på “egen banehalvdel” – så du ikke bliver konstaterende….

Du kan evt. sige noget i retning af… “Peter, jeg lod mærke til før, da du fortalte at….., du fik en kropslig reaktion….kan du sige noget mere om dette….?”

Det er et fingerpeg og ikke nødvendigvis den evige sandhed….

Du skal ikke blive overrasket, efterhånden som du bliver trænet, at du bliver i stand til at lægge mærke til selv de mindste nuancer.

Jeg ved ikke om du kan forstil dig, den forskel det kan gøre for dig, i din kommunikation…?

Lad mig give dig et eksempel….

Når jeg arbejder med rekruttering, og jeg stiller et spørgsmål til en kandidat:

Det kan være, at jeg bliver opmærksom på, at der var en kropslig reaktion eller at tonelejet går ned i et lavere niveau, så giver det mig det første signal om, at der kan måske være noget, man skal spørge mere ind til.

Det kræver træning, den er jeg med på.

Til gengæld er det utroligt at opleve, hvor mange informationer man kan få både fra kroppen og måden tingene bliver sagt på, efterhånden, som man bliver dygtig til denne del af kommunikationen.

Nå… men her kommer så din “øve-bane” som lovet…

Kropssproget

 1. Læg mærke til hudfarven om den ændrer sig fra eksempelvis lys til mørk eller om der sker andre forandringer i selve huden
 2. En anden ting du kan være opmærksomhed på er, hvis huden skifter fra eksempelvis mat til skinnende blank, eller omvendt.
 3. Du kan også lægge mærke til åndedrættet.Trækker personen vejret lidt hurtigere, eller langsommere og hvordan trækker man vejret, er det i lungerne eller i maven.
 4. Du kan også få mange informationer ved at kigge den anden person i øjnene. Læg mærke til, hvor fokuseret personen er, ændrer størrelsen af pupillen sig.
 5. Øjenbevægelser er  også interessant at lægge mærke til… det kan have en afgørende betydning, hvor man kigger hen, når man skal svare på et spørgsmål. Kigger den anden person væk, eller kigger man dig direkte i øjnene, når du stiller dit spørgsmål.
 6. Det der er spændende ved øjnene er, at det er meget svært for den anden person at skjule det… (Det er måske muligt, med andre dele af kropssproget) En anden ting du også lægger mærke til er, hvor åbne eller lukkede personens øjne er, når du kommer med dit spørgsmål.
 7. Du kan også få mange informationer, hvis du er opmærksom på den andens hænder. Er hænderne åbne eller knyttede. Hvide knoer, eller afslappethed i hænderne.
 8. Læg i det hele taget mærke til, hvordan den anden person gestikulerer.
 9. Hvis et menneske er presset, er der mange som trækker skuldrene lidt op, og hvis man er mere afslappet, kommer skuldrene ofte lidt ned.
 10. Hvis I står op, så læg mærke til, hvordan den anden person står på fødderne, er der ligevægt, eller er vægten primært på den ene fod. I det hele taget kan du få mange informationer ved at kigge på den anden persons fødder. (Eksempelvis…hvis den ene fod peger mod døren, kan det være et signal..)
 11. Er der ro i kroppen, eller der er uro i kroppen, kan også give dig nogle signaler, så du med fordel kan være opmærksom på.
 12. Åbent eller lukket kropssprog og husk på, at der er nogen mennesker, der slapper super godt af med hænderne over kors. Dette betyder nødvendigvis ikke, at man er lukket. På den anden måde virker hænderne over kors ofte lidt lukket, og man kan få et opfattelse af, at personen holder noget tilbage.

Stemmeføring

Igen er det muligt at få en masse nyttige informationer fra selve stemmeføring – når du er opmærksom i din kommunikation.

 1. Noget af det første du kan lægge mærke til er, hvordan er stemmen – blød eller hård.
 2. Stemmen kan sige meget om, hvordan personen oplever sig selv… er stemmen eksempelvis spinkel eller fyldig. Dette kan give et indtryk af, hvor meget personen tror på sig selv i denne situation.
 3. Selve tempoet tingene bliver sagt på, kan også give et signal til dig om, hvor presset personen er lige i denne situation. Taler man hurtigt eller taler man langsomt og .?
 4. Det er også vigtigt at lægge mærke til om stemmen, den er flydende, eller om det virker noget mere hakkende.
 5. Selve tonelejet kan også være interessant at lægge mærke til, og det jeg mener med det er, at det et højt toneleje eller er det et lavt toneleje, det kan være med til at give en god fornemmelse af personen.
 6. Variation kontra monotont … Det er også en af de ting der spiller ind, og som kan hjælpe dig til at danne din konklusion, altså er der variation i den måde tingene bliver fortalt på, eller er det mere monotont…

Kropssprog og professionelt brug af kalibrering

Hvis du som leder eksempelvis, er i gang med at træne nogle af dine ansatte i nogle af jeres nye produkter, eller nye forretningsområder, så læg mærke til hvad der sker omkring dig.

Du kan lægge mærke til nogle af de nonverbale signaler, som kommer tilbage fra de personer, du står med, det kan være en ret interessant oplevelse, skal jeg hilse at sige..

Efterhånden som du bliver trænet i denne metode, kan du også fornemme signaler i et rum med flere mennesker.

Dette er super vigtigt, da det kan sende et signal til dig, om deltagerne forstår budskabet eller ej.

Det kan være en god ide at spørge ind, til nogle af disse nonverbale signaler, så du sikrer en øget forståelse for dine budskaber.

På denne måde kan du komme til at stå endnu stærkere i din kommunikation.

Kalibrering kan bruges til mange forskellige ting, når vi taler kropssprog.

Hvis du eksempelvis skal have en svær samtale med en af dine ansatte, vil du have meget bedre mulighed for at byde ind med hjælp, fordi du får så mange informationer fra det andet menneske, nonverbalt.

Det er jo ikke alle mennesker som bare åbner op og fortæller, hvordan de føler lige i denne situation.

Som coach…

Jo bedre du bliver til at bruge denne metode, jo mere får du mulighed for at hjælpe dem du arbejder med.

Hvordan kan det være…fordi… det er ikke alle mennesker, der fortæller om det der i virkeligheden er den største udfordring for dem, selvom de selv har kontaktet dig.

Det handler om at være i stand til at finde “målet bag målet” – så det er de rigtige ting du arbejder med.

I starten som coach falder du måske i den “fælde” at du tror du ved, hvad det er den anden person gerne vil have hjælp med, og der hvor du virkelig kan “rykke” den anden person er, når du bliver rigtig skarp til at læse de små signaler.

Det hjælper dig bare til at ramme plet, på en måde som du måske ikke har været i stand til før, som coach..

Og…. kigger man forretningsmæssigt på dette, er det jo super godt, fordi dine kunder kommer igen, og anbefaler dig til andre.

Men…. og der er et men…. Det kræver, at du er rigtig skarp til kalibrering, ellers kan det komme til at virke lidt overfladisk….

Kropssprog som ledelsesværktøj…

Hvis du eksempelvis er salgschef – og du står sammen med dine sælgere, så har du alletiders mulighed.

En mulighed for, at bruge dette koncept, til at skabe enighed, eller spørge ind, hvis du oplever en person i teamet sige, “det er en god ide…” – men kroppen siger noget helt andet….

Jeg ved ikke om du har prøvet dette, man det var en af de ting som virkelig kunne skabe frustration hos mig, dengang jeg selv var salgschef.

Lad mig give det et eksempel…. Vi skal køre en kampagne – og det er vigtigt, at alle laver en indsats for at få dette nye produkt solgt ind…

For at det bliver en succes, er det vigtigt, at der er commitment fra sælgerne og ved at bruge denne viden, er det faktisk muligt at fange nogle af de signaler som der kommer fra sælgerne.

Også dem som siger “ja for pokker…det er en god ide…” – men… det synes måske ikke at det er det i virkeligheden…

KropssprogNå…men udover at være erhvervscoach, arbejder jeg også med salgstræning, lederudvikling, LinkedIn træning og med rekruttering. Jeg har gjort det til mit speciale at finde dygtige sælgere…

Læs mere her www.jemac.dk

Hvis du vil have den nyeste viden inden for kommunikation og adgang til fede kommunikations-værktøjer kan du følge Jemac Kommunikation på LinkedIn her

 

 

Læs mere om emnet her:

Sådan tager du ansvar for din kommunikation

Brug salgspsykologi til, at lukke flere ordrer

Sådan kan du bruge dit kropsprog aktivt

 

Kontakt

Jemac Kommunikation ApS
Virkensbjerget 64
5250 Odense SV

+45 21283409
jemac@jemac.dk

CVR: 35664106
Salgs- og leveringsbetingelser
Privatlivspolitik

Find os

Nyhedsbrev

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og hold dig opdateret.

Tilmeld mig nu

×

Skriv

Ring

Menu